english deutsch русский язык
OCHRANA DŘEVA
Zásahy proti živočišným škůdcům (červotoč) a proti houbovým chorobám. Bochemit a Lignofix jsou formulované k nátěru i postřiku zpravidla ve dvou fázích po sobě. Vhodnou technikou je postřikovač Maruyama 330 EC se 100 m hadicí a tlakem 3,5 atm.
Maximálního efektu na dřevokazy se dosahuje v obdobích červen - srpen, kdy imaga červotoče opouštějí dřevo kvůli kopulaci. Pro ošetření na dřevokazy se jeví nejúčinější aplikace PH3 v dávce 6g/1kubík prostoru.

Provádíme ochranu:
  • krovů , chalup, muzeí, církevních objektů atd.
LIKVIDACE NEŽÁDOUCÍCH PLEVELŮ
Provádí se postřikem Roundup, Roundup Biaktiv, Dominator.
Jde o neselektivní systemické formulace, jež rostlina přijímá asimilacní plochou a translokuje do kořenů. Používá se na zaplevelené plochy, okraje cest, příkopy, kolejové svršky, vlečky.
VYKLÍZENÍ A ČIŠTĚNÍ PŮD OD HOLUBINCŮ
Před započetím úklidu se provede profylaktické ošetření dezinfekcí, dezinsekcí. Holubí trus je likvidován jako biologicky nebezpečný odpad, evidován pod samostatným kódem 020106. Vyklizený prostor je nutno po skončení prací znovu ošetřit dezinfekcí, dezinsekcí.

Počet přístupů: