DERATIZACE
Veškeré pracovní postupy v oblasti deratizace se řídí STANDARDNÍ METODIKOU OCHRANNÉ DERATIZACE, vydané SZÚ v Praze v lednu 2006.

Deratizace v potravinářských provozech v režimu evropských hygienických norem - HACCP
  • průzkum objektu, znepřístupnění pro průnik hlodavců
  • zajištění deraboxů pro vnitřní i vnější pásmo, fixace do kontrolních stanovišť, zanesení do mapy podniku
  • monitorování úbytku nástrah, jejich rotace, vedení chronologické evidence
  • likvidace uhynulých zvířat, údržba deraboxů
Deratizace celoplošné

Deratizace celoplošné se týkají měst, obcí a větších území. Těmto akcím musí předcházet průzkum. V různorodých lokalitách zvolíme kontrolní body, kde moniturujeme výskyt: nulový, slabý, střední, silný, vč. výskytu pod povrchem (kanalizace, parovody ap.). Po ukončeném průzkumu je dostatek informací k provedení vlastní deratizace. Do mapy území vyznačíme kontrolní body různých hodnot výskytu zjištěné monitoringem. Dokumentaci obdrží správce území a ze zjištěných skutečností bude učiněn závěr pro způsob a rozsah deratizace.

Provádíme deratizace:
  • celoplošné - měst, obcí, venkovních prostor, travnatých ploch, hřišť, skládek odpadu
  • potravinářského sektoru a zemědělského provozu
  • v gastronomii, ubytování, zdravotnictví a farmacii
  • komunální sféry, bytového fondu, školství a obchodní síti
  • kulturních a sportovních objektech
  • sociální sféry, průmyslu, veřejného sektoru
Pozn. Veškerá dokumentace v dezinfekci, dezinsekci a deratizaci slouží nejen pro vyhodnocování účinnosti, je i podkladem pro audity a akce kontrolních orgánů.