DEZINFEKCE
Likvidace choroboplodných či škodlivých organizmů s cílem předejít nákaze nebo přerušit šíření. Preventivní dezinfekce zabraňuje vzniku nákazy, provádí se jako součást sanitačních řádů. Ohnisková dezinfekce je odpovědí na stav, kdy nákaza už vznikla a má za cíl šíření přerušit. Časová posloupnost má charakter průběžné, prováděné po celou dobu nákazy a závěrečné, jež ukončuje nákazovou situaci souběžně s vyhlášením zániku ohniska nákazy.

Formy aplikace: postřiky, fogování, aerosoly

Provádíme dezinfekci:
  • stravovacích, potravinářských, zpracovatelských provozů při dodržení hygienických norem HACCP, vodních zdrojů komunální sféry, bytů po zemřelých, narkomanech
  • zdravotnických a sociálních zařízeních, po nákazách
  • vozidel a železničních vagonů, plísní, zemědělských provozů, zejména turnusových chovů prasat a drůbeže