REFERENCE
E-mail od pana Holuba - Sršni

Jmenuji se Václav Holub a vytvářím grafickou podobu časopisu DDD. No, a v něm mě velice zaujaly Vaše články o sršních, které jsem si s chutí přečetl. Nevím proč, ale tito tvorové jsou mi nesmírně sympatyčtí. Myslím, že je to i díky Vaším textům. A asi právě proto se mi uhnízdili na půdě nad garáží. Hnízdo jsem objevil někdy začátkem léta. Kdy jsem na půdě něco potřeboval a nechtě jsem drcl do dřevěného štítu, na kterém je hnízdo "přilepené". Okamžitě se na mě vrhl jeden ze sršňů - připadal mi jako jakýsi hlídač - a trefil se mi přímo do obočí. K mému překvapení bolest ani otok nebyly nijak silné a po dvou dnech místo začalo svědit, což po dalších dvou dnech pominulo. Samozřejmě lsem zbaběle utekl a vyhledal si v časopise Vaše články, abych si osvěžil to co jsem si pamatoval. Mohu upřímně prohlásit že pro mě je to čtení poutavé, navíc napsané tak, že mu rozumím, ač jsem naprostý laik. Takže teď na půdu lezu bez obav a se zájmem pozoruji činnost "přátel" z říše hmyzu, protože kolem mne létají, aniž by dali najevo jakýkoli atak. Naprosto mě fascinuje budování hnízda, které roste doslova před očima. A ještě jedna zajímavost: zhruba před týdnem přilétl kolem deváté večer jeden sršeň otevřeným oknem do mého pokoje, chvíli hlasitě poletoval, pak ztichl. Usoudil jsem, že odlétl, leč ráno jsem ho uviděl na zácloně. Když jsem s ní pohnul, uletěl ven. Tyto návštěvy se od té doby opakují a čas příletu je v podstatě stejný +- 15 min. nevím samozřejmě, zda je to jeden a tentýž, ale už jsem si na něj zvykl. Přátelé a známí se na mě od té doby dívají divně, ale nešť. Mohu říci, že mám přátele nové. Ještě si dovolím Vám poslat obrázky hnízda, když jsem ho objevil a ze včerejšího dne.

Moc zdravím, přeji hezký den a těším se na další Vaše povídání pro časopis, které si opět se zájmem přečtu!

Václav Holub


Poděkování za desetiletí služby pro Hotel Gomel, a.s.

V roce 1997 jsme se stali majiteli jednoho z nejznámějších a největších jihočeských hotelů, hotelu Gomel, v centru v Českých Budějovic. Jak už to v životě chodí, nabyté vlastnictví nejsou vždycky jenom plány o širokých a netušených možnostech jeho komerčního užitku a vysněných představ o strhující ekonomické prosperitě, zvěstuje často také nepřeberné tucty starostí, nečekané zvraty a problémy, dojde tu a tam i na nějakou tu hořkou pilulku, která se postaví do cesty a je umění ji nakonec umět ve zdraví spolknout.

Jedním z takových problémů bylo vymýcení hmyzu, který tu za panování říše Hotelů a Restaurací, n.p. měl vydobytou trvalou permanentku. Obdařeni zkušenostmi zvenku, kde jsme dlouhá léta působili v emigraci, hmyz pro nás nepřestával představovat ožehavou výbušnou hrozbu, na kterou je nutno ihned a bez prodlevy nachystat ráznou odpověď. Zahmyzený hotel se může na svém logu honosit jiskřivým souhvězdím zlatých hvězdiček, ale jeho pověst a prestiž jdou ke dnu, stane se pro klientelu obávanou, nelákavou, zahmyzenou noclehárnou té nejzazží třídy, které se solidní klientela raději velkým obloukem vyhne a která je i pro pouhé přespání až moc drahá. Takový náhled pak nazachrání ani čarování vrchního kuchaře, který se může nad kotli a pánvemi strhnout. Tamtamy mají geometrii šíření nedobrých zpráv vždycky spolehlivou a rychlou. Za čas si podnik u veřejnosti vyslouží nějaké šťavnatě hanlivé přízvisko jaké si však po pravdě zaslouží.

Celé naše úsilí směřovalo proto od prvopočátku k tomu, najít schopnou firmu, která se tohoto problému dokáže zodpovědně zhostit. Žezla nad touto proble matikou se nakonec chopila vaše firma, konkrétně vy osobně, díky referencím, doporučením a garancím, které jsme si o vás po našem návratu zvenčí dokázali z dostupných a věrohodných zdrojů obstarat. Už nejbližší měsíce ukázaly, že jsme sáhli do výběrového klobouku tou šťastnou rukou a zvolili správně. Budiž vám proto, vážený pane, připsáno ke cti a chvále, že jste záhy a bez dlouhých řečí dokázal proměnit náš hotel v čistoskvoucí oázu, kde hmyz nadlouho ztratil jakoukoli šanci pro svou existenci. Celé jedno desetiletí jste pro nás odváděl prvotřídní služby s nebývalým nasazením, nevšední ochotou a precizností, čemuž se nemohla rovnat žádná z domácích firem, která za doby našeho působení venku pro nás vykonávala obdobný servis co vy. Tohle jsme dobře věděli, protože jsme mohli srovnávat a tak jsme to spolu táhli, až jsme se stali všichni prošedivělými kamarády, což prohloubilo naše vztahy. Nebylo ke škodě věci, že tenhle lidský rozměr nám přešel do krve při strohé komerci hotelového života. V prosinci 2007 jsme hotel jako ekonomicky prosperující akciovou společnost prodali firmě CPI Hotels a.s. a nadešel čas se rozloučit . Dovolte nám proto vážený pane, abychom vám za skvělou práci, kterou jste pro nás oněch deset (vlastně jedenáct) let 1997 až 2007 důsledně vykonával, upřímně a z celého srdce vděčně poděkovali.

V Homolích, únor 2008
Za bývalý management Hotelu Gomel a.s.
Hartl Jaroslav v.r.Prof . RNDr. Libor Grubhoffer CSc. doporučuje

Jako ředitel Parazitologického ústavu Akademie věd jsem zažil silný výskyt švábovitého hmyzu (konkrétně rusů) v hlavní budově ústavu.Chystaná dezinsekce musela splnit zásadní požadavek: nesměl být aplikován insekticid ve formulacích ani aerosol, či postřik nebo poprach. V laboratořích ústavu nesměly být v žádném případě dotčeny chovy členovců pro výzkumné projekty.

Ing. Měšťana předcházela solidní pověst a proto jakkoliv jsem ho osobně neznal, souhlasil jsem s jeho povoláním k řešení složité situace.Vzpomínám si, že užil potravní nástrahy a po třech měsících nás dokázal zbavit obtížného hmyzu. Pokládal jsem to za velmi úspěšný zá sah a proto jsem s ním uzavřel dohodu o výkonu servisníhodohledu formou průběžného sledování situace (monitoringu).

Několikrát jsme spolu hovořili a vždy mne udivoval rozsahem svých znalostí z oblasti biologie a ekologie členovců, zejména obtížného hmyzu..Pracovní výsledky ing.Měšťana jsou příkladem odborné erudice, entuziazmu a profesionality.

Proto podporuji a doporučuji, aby pro Akademi věd a Jihočeskou univerzitu působil v oblasti boje s obtížným hmyzem-členovci i nadále. Poznal jsem ing.Měšťana jako člověka nezměrné vitality, pro něhož překážky jsou výzvou k většímu nasazení.

prosinec 2007
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzityHubení faraonů u Jihočeské drůbeže Mirovice a.s.

Když v roce 2002 podnik JD Mirovice a.s. postihla jedna z nejmasovějších invazí faraonů v historii firmy, byl k vyhubení pozván ing.Měšťan, který při předchozí vlně výsky tu v roce 1992 faraony v mirovickém podniku spolehlivě zlikvidoval a byl zde proto skvěle zapsán..

Když se po deseti letech jako Jobova rána objevili faraoni znovu, otázka po kom sáhnout, měla jasnou odpo věď . Ing.Měšťan byl praxí prověřený profesionál, měl cejch někoho, kdo „umí“,a “ví jak na to“, šlo proto o sázku na jistotu.

Protože jsem v roce 1992 v Mirovicích ještě nepůsobil a jeho metodu jsem znal z doslechu , pociťoval jsem k ní trochu skepse. Vycházel jsem z logiky, že podnik s porážko vou linkou na zpracování drůbeže, kde je k dispozici maso, krev, drůbeží kompo nenty, tedy vesměs atraktivní lákadla, je pro faraony ostrovem blahobytu, než aby se rozhodli ke konzumaci jakýchkoli, byť i sebelákavějších nástrah.

Navzdory mým pochybám, si jeho postup spolehlivě klestil cestu..Faraoni po počátečním váhání, začali nástrahy přijímat, našli k nim dokonce tolik důvěry, že je upřednostňovali před košatou nabídkou konku renční potravy, což brzy přineslo své ovoce. Odběr nástrah se rozběhl na plné obrátky a rýsovala se vidina úspěchu.

Účinek nespadl z nebe ze dne na den, byl to jev pos tupný, ale co bylo hlavní, vykazoval trvalý trend. Široké proudy mraven ců připomínající řečiště veletoku, putujících křížem krážem objektem, prořídly, přicházel útlum , až konečně jednoho dne jejich chmurná role skončila.

V podmínkách podniku JD Mirovice to byl kus dovednosti a ing.Měšťanovi vy jadřuji obdiv, podporu a píši podtrženou jedničku. Pro mne je na slovo vzatým odborníkem a komukoliv a kdekoliv ho mohu s plnou vahou doporučit.

prosinec 2007
IVICA HANZL, ředitel podniku
Jihočeská drůbež Mirovice a.s.Asanace faraonů u SBD - venkov

Bytový fond SBD-venkov, býval v osmdesátých a devadesátých letech až na pár výjimek faraony silně zamořen a družstevníci v užívaných bytech s tímto nepatrným příživníkem měli velké potíže.

Nastartování asanační praxe přicházelo s nástupem zimy a končilo z jara. Hubit faraony v létě bývá většinou málo účinné, protože většina populace přežívá v teplém létě mimo objekty a živí se venkovním hmyzem.Do domů se stahují za teplem až s nástupem chladných podzimních dní.

Rozsah bytového fondu vyžadující nutné ošetření byl poměrně široký., šlo o desítky panelových domů se stovkami bytů v Lišově,na Hluboké, Zlivi, Ledenicích, Borovanech a Trhových Svinech.

S úspěšně prováděnou asanací se vracela zpět úleva, pohoda a klid. Faraoni jsou známí všudybylo vé,kteří si vymůžou své uživatelské právo kdekoli si zamanou, svým populačním potenciálem a neu tuchajícím apetitem důkladně potrápí uživatele bytů a jejich výskyt bývá často zátěžovým testem nervů,u citlivějších osob vyvolají až patologická traumata.

Asanační praxe ing.Měšťana, poskytovatele služeb DDD, byla rutinní, měla svůj styl, který fungoval hladce a bez závad, vykazoval punc spolehlivosti, takže v domech, kterými prošel, zanechal po sobě stopu s vizit kou kvalitní práce. Jeho přičiněním jsme dodnes bez hmyzu.. V rodinách proslul vstřícnou komunikací a výmluvností, což hrálo velmi důležitou roli pro úspěch akcí. Každé domácnosti dopodrobna a jednoduše vysvětlil podstatu asanace i potřebné nezbytné kroky , jakými jsou:.důsledné odstraňování zbytků jídla, zpřísněný úklidový režim,pravidelné kontroly míst, které faraoni tvrdošíjně a s oblibou navštěvují, častější intervaly vynášení košů , neponechávání potravy v psích miskách a dalších poten ciálních zdrojů. Cílem bylo maximálně eliminovat rušivé vlivy konkurenční potravy, která dokáže tento hmyz odpoutat od cílených nástrah..Vždycky jsem ho bral jako šikovného, schopného a pracovitého člověka, s rozeným smyslem pro komunikaci a humor.

prosinec 2007
Jaroslav Korčák, předseda představenstva
SBD Č.Budějovice-venkov


Vážený pane Měšťan,

Píši Vám, abych z celého srdce poděkovala za snahu a obětavost, jež jste mi věnoval při řešení mého trápení se sametkami. Při úklidu na Hromnice jsem si poprvé všimla na parapetech oken maličkých oranžových tečiček, které se pod lupou pomalounku hýbaly. Byly ovšem i na zdi, na parketách, nejvíce ale v okolí oken. Neustále nás s dcerou, včetně psa, něco svědilo. Děsila jsem se, co to vlastně máme. Po nedobré zkušenosti s dvěma firmami před vámi, kteří nevěděli absolutně vůbec o co se jedná, mi někdo doporučil vás. Nelitovala jsem, protože jste naprosto s jistotou a zasvěceně „byl v obraze“ ve všem, co se týkalo té malé vrtošivé potvůrky, kterou jsem v bytě zničehonic měla.

Popsal jste příznaky, příči nu, zdroj a co se s tím dá provést. Objasnil jste mi, že se jedná o larvy sametky podzimní, které na teplokrevných, tedy na člověku, psech, kočkách, myších, případně i ptácích parazitují. Zatím co dospělý roztoč žije v zemi, larvy vylézají ven a hledají hostitele. Bez problému se dostanou zvenčí až do domu. V jejich slinách je obsažen enzym leptající kůži a touto natrávenou hmotou se larva živí. Pro svůj cíl volí místa, kde je na těle kůže nejjemnější, aby neměla tolik práce.

Vystříkal jste nám byt i zdi zvenčí. Zdroj v trávníku na dvoře ošetřil sirnatým přípravkem. By lo mi doporučeno, abych lékařce decentně sdělila, že mám s největší jistotou trombikulozu od Trombicula autumnalis - sametka podzimní. Nejdřív rozpačitě krčila rameny, pak listovala v nějaké knize, něco hledala v počítači, posléze někam telefonovala, až konečně řekla: “Ten pán má asi pravdu. Bude to tak.“ A bylo to tak. Slyšela jsem od vás, že larvy sametek “zlobí“ v létě a na podzim a lékaři berou jejich výskyt sezónně a žádného nenapadne, že jejich výskyt může nastat v lednu nebo únoru což se díky atypicky teplé zimě stalo. Napadlo to však díky bohu vás, což bylo pro mne dobře. Ještě jednou Vám vřele děkuji za vyhubení sametek, včetně správně stanovené diagnozy a přeji krásné prožití svátku, který vás 3. října čeká.

1.října 2007
Vaše Kamila Š.